Souhlas s budoucím oslovením

Souhlasím, aby mě společnost DELONG INSTRUMENTS a.s., se sídlem Palackého třída 153b, Brno, 61200, IČ 46903879, kontaktovala za účelem nabídky jiné pracovní pozice.

Možné budoucí oslovení s nabídkou zaměstnání

Souhlas uděluji na dobu 3 let od udělení souhlasu. Již udělený souhlas lze kdykoliv odvolat s účinky do budoucna, a to písemným vyjádřením doručeným na adresu Společnosti nebo emailem na adresu gdpr@delong.cz.