Výzkum a vývoj

Technické návrhy

 • Od komponent pro elektronovou optiku až po konstrukci kompletních elektronových tubusů.
 • Komponenty, komory, manipulátory, držáky vzorků a mnohé další.
 • Součástí návrhu analýza metodou konečných prvků.

Návrhy elektronové optiky

 • Návrhy konceptu
 • Testovací procedury
 • Součástí návrhu analýza metodou konečných prvků

Návrhy elektroniky

 • Proudové i napěťové zdroje, nízké i vysoké napětí.
 • Komunikační a logické karty.
 • Komplexní řídící elektronika pro různé účely.

Řídící systémy

 • Komplexní řídící firmware a software.
 • Ovládání různých typů elektroniky.
 • Schopnost pracovat s širokou škálou komunikačních protokolů.