Low Voltage Electron Microscope LVEM 5

 • Všestranný transmisní elektronový mikroskop.
 • LVEM 5 nabízí kombinaci transmisního (TEM, STEM) a rastrovacího (SEM) režimu včetně elektronové difrakce (SAED).
 • Pracuje s nízkým urychlovacím napětím (5 kV), které přináší vysoký kontrast lehkých prvků.
 • Rozlišení až 2 nm.
 • Aplikace při studiu biologických a soft matter vzorků.
 • Vysoký kontrast bez potřeby barvení.
 • Nízké urychlovací napětí umožňuje použít velmi malý elektronově optický tubus.
 • LVEM 5 lze umístit na obyčejný stůl – nevyžaduje mnoho místa.
 • Nevyžaduje zatemnění ani chlazení vodou.
 • Možnost rozšíření o náklon vzorku.

LVEM5 BOOST

 • Dvojitý projekční systém.
 • Rozsah zvětšení rozšířen až na 700 000krát.
 • Možnost vybavení držákem vzorku s náklonem.

Volitelná rozšíření

Držák vzorku s náklonem pro LVEM

 • Možnost náklonu o ±22.5°.
 • Celkový rozsah náklonu 45°.
 • Použitelný v režimu TEM, SEM i STEM.

Přílohy

Distribuce