Low Voltage Electron Microscope LVEM 25

 • Všestranný transmisní elektronový mikroskop.
 • LVEM 25 nabízí kombinaci transmisních režimů TEM a STEM.
 • Pracuje s nízkým urychlovacím napětím (25 kV), které přináší vylepšený kontrast lehkých prvků.
 • Rozlišení až 1 nm.
 • Aplikace při studiu biologických a soft matter vzorků.
 • Vysoký kontrast.
 • Schopný zobrazit barvené i nebarvené vzorky.
 • Jednoduché ovládání.
 • Nevyžaduje mnoho místa.
 • LVEM 25 lze umístit v běžné laboratoři bez požadavků na zatemnění či chlazení vodou. Může být dodán také jako mobilní pracovní stanice.
 • Možnost rozšíření o náklon vzorku.

eurostars_eu
Vývojový projekt E!6143 MiniTEM byl zčásti financován z Eurostars.

Přílohy

Distribuce