Zákaznická řešení

 • Návrhy a celkové vyprojektování elektronově optických systémů.
 • Využití široké škály současných optických konceptů.
 • Zpracování studie proveditelnosti a sestavení prototypu včetně komplexního otestování.
 • Simulace magnetického a elektrostatického pole.
 • Simulace elektronových trajektorií.
 • Dlouhodobá zkušenost se systémy pod vysokým a ultravysokým vakuem.
 • Využití různých technologií těsnění.
 • Zkušenosti s moderními čerpacími technologiemi.
 • Zkušenosti s projekčními rentgenovými systémy.
 • Zkušenosti se zobrazovacími rentgenovými systémy.
 • OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ.
 • Velká část projektů je realizována pro soukromé společnosti pod smlouvou o mlčenlivosti.
 • Výsledky těchto projektů nemohou být prezentovány, typicky elektronové trysky na zakázku, ale i kompletní mikroskopy.
 • Neváhejte nás požádat o zkušenosti a konzultaci.