Delong Instruments na mezinárodní konferenci pro obranu a bezpečnost – Future Forces Forum

Společnost Delong Instruments se účastnila zdravotnického workshopu v rámci konference Future Forces Forum – Mezinárodní platforma pro trendy a technologie v obraně a bezpečnosti – která se konala 19.-21. října 2016 v Praze. Ve spolupráci se švédskou společností Vironova byl prezentován společný projekt MiniTEM – širokospektrální systém pro detekci virových patogenů. Aktuální spolupráce a produkty obou firem byly též prezentovány na společném stánku. Oblast biologické obrany a výzkumu pro speciální složky v armádě je jednou z oblastí, kde má použití mikroskopů Delong Instruments vysoký potenciál využití.

booth002 cbo005 cbo006